Bij veranderen is Renate gericht op het productief maken van verwarring, onzekerheid en verschillen. Afhankelijk van de vraag, onderzoekt zij samen met medewerkers, teams en /of gehele organisatie wat nodig is om deze verschillende perspectieven werkbaar te maken.
Wat zou het opleveren als mensen binnen uw organisatie vanuit hun kracht kunnen bijdragen aan de ambitie van de organisatie?

De aanpak van Renate kenmerkt zich door toegankelijkheid, scherpte, creativiteit, prikkelende humor en continue reflectie op de effecten van gemaakte keuzes. In praktijk betekent dit dat u van haar mag verwachten dat zij goed kan luisteren, (moeilijke) zaken bespreekbaar maakt, en vragen stelt. Niet gehinderd door teamgrenzen, afdelingsgrenzen of hiërarchische lagen gaat Renate op een open en respectvolle manier in gesprek met medewerkers en leiding. Daarnaast stimuleert zij in de organisatie het gesprek tussen medewerkers en leiding. Juist het samenwerken vanuit verschillende perspectieven maakt dat je elkaar scherp houdt, van elkaar leert en er meer keuzes zichtbaar worden om de gewenste resultaten te behalen.