Coachen op Kompas

Om als organisatie je te verhouden tot een snel veranderende omgeving vraagt een andere manier van organiseren, vraagt veranderen. Veranderen roept dilemma’s op.
Hoe zorgt u er bijvoorbeeld voor dat de bedrijfsvoering en de primaire processen binnen een organisatie elkaar versterken in plaats van tegenpolen worden?
Naast het kiezen van een passende strategie, structuur en wijze waarop aanwezige competenties worden ingezet, vraagt veranderen aandacht voor de onderstroom: verwarring, verdeeldheid, verschillen die duidelijk zichtbaar worden en onzekerheid die voelbaar is. Het gevoel kan overheersen dat veranderen moet en niet een vrije keus is. Hoe nu verder?

Organiseren met focus én energie

Coachen op Kompas begeleidt sinds 2010 organisaties bij het succesvol inhoud geven aan verandervraagstukken. Daarin werkt Coachen op Kompas graag samen met u aan een gezonde organisatie: een organisatie die open staat voor verschillen, die richting weet te geven aan deze verschillen en waarin mensen zich persoonlijk verbonden voelen met de organisatiedoelen. Een organisatie die doelgericht is en haar ambities realiseert.

Renate Elfrink, eigenaar van Coachen op Kompas, heeft een eigen kijk op hoe een organisatie het meest effectief kan functioneren.

 

balloons